0

Kategorie

Regulamin

Regulamin sklepu
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego Inspirello prowadzonego pod adresem www.sklep.inspirello.pl. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
2.    Właścicielem sklepu jest: Katarzyna Kinelska ul. Głogowska 356K, 60-004 Poznań,  NIP 631 178 26 92, REGON 242 846 838 , nr rachunku bankowego 62 1050 1298 1000 0090 9394 7969 w Banku ING Oddział…
3.    Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep.inspirello.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4.    Sklep internetowy www.sklep.inspirello.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 
ZAMÓWIENIA
1.    Aby dokonać zamówienia Klienta powinien dokonać rejestracji na stronie sklepu podając wymagane dane.
2.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.inspirello.pl. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu
3.    Złożenie zamówienia w www.sklep.inspirello.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
4.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
5.    Na życzenie Klienta do zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego niezwłocznie (najpóźniej do 24 godzin) o potrzebie otrzymania faktury. fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
6.    Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
7.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8.    Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 
WARUNKI DOSTAWY
1.    Zakupiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej poczty kurierskiej działającej na terenie Polski. Koszty dostawy są zróżnicowane ze względu na wielkość i ciężar przesyłki. Zawierają w sobie koszt dostawy zgodny z cennikiem kuriera oraz koszt pakowania produktu. Koszt przesyłki widoczna jest w momencie złożenia zamówienia.
2.    Zamówienia realizowane są do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
REKLAMACJE
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie skontaktować się mailowo pod adresem kontak@inspirello.pl informując o rodzaju wady lub uszkodzenia. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu.
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.    Klient ma prawo odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu (wraz z pouczeniem) zostanie każdorazowo przesłany Klientowi (po złożeniu zamówienia towaru) na adres e-mail podany przez Klienta.
2.    Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę zakupu towaru, oferta Klienta przestaje wiązać.
3.    Sprzedawca zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Kupującemu towaru. 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Kinelska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kinelska ul. Głogowska 356K, 60-004 Poznań, NIP 631 178 26 92, REGON 242 846 838.
,,Administrator").
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu:
Dane osobowe będą przetwarzane przez Katarzynę Kinelską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kinelska ul. Kopanina 28/32 wejście c, 60-105 Poznań,  NIP 631 178 26 92, REGON 242 846 838  email:        kontakt@inspirello.pl w szczególności:
•     umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji sprzedaży
•     zakładania i zarządzania kontem Klienta  lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta Klienta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
•     realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży umowy sprzedaży w Oficjalnym Sklepie  www.sklep.inspirello.pl
•     realizacji umów poręczenia w ramach Programu Ochrony Kupujących, jeżeli uczestniczysz w tym programie;
•     obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożenia przez Klienta takiej reklamacji;
•     obsługi zgłoszeń, które Klient kieruje do Inspirello.pl (np. przez formularz kontaktowy);
•     kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Inspirello.pl, którym jest:
•     prowadzenie wobec działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Inspirello.pl
•     kontaktowanie się z Klientami w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą klienta  - przez e-mail;
•     wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
•     zapewnienie obsługi usług płatniczych;
•     zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Inspirello.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
•     obsługa próśb Klientów przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
•     organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
•     windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
•     przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 
O ile Klient udzieli zgody, Inspirello.pl przetwarza dane osobowe w celu:
•     zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Regulamin sprzedaży i Informację cookies strony internetowej zapewnia inspirello.pl

 
Okres, przez który dane osobowe będę przechowywane:
1)   dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będę przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a)   posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
b)   zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Katarzynie Kinelskiej;
c)    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2)   dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Katarzyny Kinelskiej na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będę przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3)   dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będę przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będę przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
 
Prawa osoby, której dotyczę dane osobowe:
1)   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2)   prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3)   prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4)   prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5)   prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7)   prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczę lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9)   prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt l)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie)
Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Katarzyny Kinelskiej .): firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 
 
Wymagamy podania przez Klientów następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę a tym samym świadczyć usługę:
•     adres e-mail, telefon, adres doręczenia zamówienia (ulica, miasto, kod pocztowy), imię, nazwisko (w przypadku składania zamówienia bez  zakładania konta)  lub  adres e-mail, hasło, telefon, adres doręczenia zamówienia (ulica, miasto, kod pocztowy), imię, nazwisko  (w przypadku konta zwykłego).
•     adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji  Klient nie będzie mógł korzystać z Inspirello.pl.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych Klienta jest dobrowolne.
 
 
 
OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1.    Zawartość strony internetowej sklep.inspirello.pl jest chroniona prawami autorskimi. Treści oraz zdjęcia i grafiki publikowane przez jej autorów stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach podległych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.
2.    Podstawą do egzekwowania roszczeń za bezprawne wykorzystanie materiałów,  a w szczególności grafik, transferów, papierów decoupage, elektronicznych papierów decopuage w całości lub w części są ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. wraz ze zm.  , oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r z e zm..
3.    Wykorzystywanie produktów graficznych (transfery, grafiki oraz papiry decoupage)  w celach zarobkowych oraz rozpowszechnianie w tym zamieszczani w sieci internetowej całych prac lub tylko ich części bez zgody właściciela sklepu sklep.inspirello.pl jest zabronione.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2013. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na sklep.inspirello.pl.
2.    W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.
 
 
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy."
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………………..- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Data
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH
sklepu internetowego www.sklep.inspirello.pl

 

I. Definicje

1.         Regulamin: niniejszy dokument określa zasady stosowania bonów różnego przeznaczenia zwanych dalej Bonami Upominkowymi lub BU w sklepie internetowym www.sklep.inspirello.pl   

2.         WYDAWCA BU:  Katarzyna Kinelska Poznań 60-004 ul. Głogowska 356k NIP 6311782692

3.         BON UPOMINKOWY: w formie unikatowego kodu wygenerowanego przez sklep w formie elektronicznej/papierowej, o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.sklep.inspirello.pl Każdy Bon upominkowy zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości BU.

4.         NABYWCA: osoba, która nabywa od Wydawcy BU  w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

5.         UŻYTKOWNIK: nabywca lub każdorazowy posiadacz BU.

6.         KOD: unikatowy numer przypisany każdemu BU niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości BU

7.         TOWARY: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.sklep.inspirello.pl 

8.         DOSTAWCA: firma kurierska współpracująca z www.sklep.inpsirello.pl

 

II. Warunki ogólne

1.         Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy BU oraz do przyjmowania

            płatności realizowanych przy pomocy BU za Towary nabywane przez Użytkownika.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej BU przed otrzymaniem BU. Zapłata za BU kupowany może  nastąpić poprzez przelew, PayU, PayPal lub pobrania przez Dostawcę.

3. Bon upominkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie internetowym www.sklep.inspirello.pl

4. BU nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika BU osobom nieupoważnionym.

6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia BU  po jego przekazaniu.

7. BU jest ważny przez okres dwóch miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym Wydawcy.

8. Bon upominkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych Towarów, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.

9.Bony są dostępne w następujących nominałach:

- 100,00zł

- 150,00zł

 

III. Zasady korzystania z Bonów upominkowych

1.         BU zostaje wysłany do Nabywcy za pośrednictwem oferowanego przez wybranego Dostawcy. Na życzenie Nabywcy BU zostaje wysłany w formie elektronicznej w formie PDF do samodzielnego wydruku. W takim wypadku unikatowy kod BU Nabywca otrzyma na podany w trakcie składania zamówienia adres mailowy. BU w formie papierowej możliwy jest także do odebrania osobistego w pakowalni sklepu internetowego 60-105 Poznań ul. Kopanina 28/32.

2. W przypadku, gdy wartość Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem BU będzie wyższa niż wartość zapisana na BU, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę: przelewem, PayU, PayPall  lub uiścić opłatę u Dostawcy.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Bonu upominkowego w przypadku upływu jego terminu ważności lub już wcześniejszej jego realizacji.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych mailowych oraz teleadresowych niezbędnych do realizacji wysyłki BU w formie elektronicznej.

 

IV. Rozliczenia i reklamacje

1.         Wydanie BU Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wydawania BU,  na życzenie otrzyma notę obciążeniową.

2.         Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z regulaminem sklepu oraz procedurą opisaną na stronach sklepu www.sklep.inspirello.pl

3.         Przy użyciu BU nabywać można dowolne produkty będące w ofercie Sklepu, przy czym:

a)        BU opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na BU;

b)        w przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytych do tego zamówienia BU, pozostającą różnicę należy uregulować pieniężnie – przelewem, PayU, PayPal lub u kuriera dostarczającego Towar.
c)  przy realizacji BU nie obowiązują żadne rabaty i zniżki

 

V. Płatność przy użyciu Bonu Upominkowego

1. Tylko jeden BU może zostać wykorzystany podczas realizacji jednego zamówienia.

2.  Używając BU o wartości niższej niż wartość zamówienia, Wydawca nie wydaje reszty ani w postaci przelewu, ani w postaci Bonów.

4.         Przy zakupie towarów za BU nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez Klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany towaru:

          na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;

          na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;

          na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie pieniężnej).

 

          VI. Postanowienia końcowe

1.         Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem BU oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2.         Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

3.         Wydanie BU nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Realizacja BU stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nabywca po zrealizowaniu BU, na życzenie otrzyma fakturę VAT

4.         BU w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. BU jest elektroniczną/papierową formą bonu towarowego różnego przeznaczenia.

5.         Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej WWW.sklep.inspirello.pl

6.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne