0

Kategorie

Klauzula zgody RODO

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj: przez Katarzynę Kinelską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kinelska ul. Głogowska 356K, 60-004 Poznań,  NIP 631 178 26 92, REGON 242 846 838
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.